Postępowanie z dnia: 2009-05-19 10:17:11

Nr postępowania: ZP/410/014/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego oprogramowania i modułów systemu LON na potrzeby budowy stanowiska laboratoryjnego. CPV: 31700000-3, 31731100-0, 48960000-5

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-05-19 10:14:28
Specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2009-05-19 10:15:08
Załącznik I - Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-05-19 10:15:53
Załącznik II - Formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-05-19 10:16:22
Załącznik III - Oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-05-19 10:16:54
Załącznik IV - Wzór umowy
pobierz