Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-04-15 12:28:37

Nr postępowania: CRZP 92/002/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa testów kuwetowych i odczynników na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-04-15 12:16:33
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:18:01
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:19:47
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:20:44
Załącznik nr 3A do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części A przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:21:09
Załącznik nr 3B do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części B przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:21:55
Załącznik nr 3C do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części C przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:22:20
Załącznik nr 3D do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części D przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:22:50
Załącznik nr 3E do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części E przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:23:20
Załącznik nr 3F do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części F przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:23:47
Załącznik nr 3G do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części G przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:24:13
Załącznik nr 3H do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części H przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:24:52
Załącznik nr 4A-D do SIWZ Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:25:31
Załącznik nr 4E-H do SIWZ Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:26:22
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-15 12:27:56
Załączniki nr 1, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G i 3H w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-24 14:38:10
Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 24.04.2019r.
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-24 14:40:33
Załącznik nr 3G do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części G przedmiotu zamówienia po zmianie treści w dniu 24.04.2019r.
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-24 14:41:24
Załącznik nr 4E-H do SIWZ Wzór umowy po zmianie treści w dniu 24.04.2019r.
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-24 14:42:10
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia po zmianie treści 24.04.2019r.
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG