Postępowanie z dnia: 2019-07-10 12:43:48

Nr postępowania: ZP/176/055/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa serwera dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-07-10 12:41:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-10 12:41:35
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-10 12:41:45
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-10 12:41:59
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-10 12:42:13
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-10 12:42:34
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-10 12:43:07
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-10 12:43:25
Załącznik do Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-10 12:43:35
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz