Postępowanie z dnia: 2019-07-18 10:59:51

Nr postępowania: CRZP/184/009/R/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont wybranych pomieszczeń w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-07-18 10:53:18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-18 10:54:30
Zał I do SIWZ - Projekt Techniczny - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-18 10:55:12
Zał II do SIWZ - Projekt Wykonawczy - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-18 10:55:41
Zał III do SIWZ- STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-18 10:56:18
Zał IV do SIWZ - Przedmiar robót - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-18 10:57:40
Zał V do SIWZ - Przedmiar robót - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-18 10:58:23
Załączniki 1-9 do SIWZ
pobierz