Postępowanie z dnia: 2019-07-29 13:38:23

Nr postępowania: ZP/189/055/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z montażem systemu chłodzenia do serwerowni Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, pom 15. w budynku Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, w Gdańsku ul. G. Narutowicza 11/12.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-07-29 13:34:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-29 13:34:38
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-29 13:34:54
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-29 13:35:44
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-29 13:36:07
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-29 13:36:38
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-29 13:37:08
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-29 13:38:07
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2019-07-30 11:58:25
Wykaz wykonanych dostaw
pobierz