Postępowanie z dnia: 2009-08-21 12:44:42

Nr postępowania: ZP/698/047/R/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej ? 250 w drodze na terenie osiedla studenckiego Politechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta w Gdańsku

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-08-21 12:40:54
1 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-21 12:41:10
2 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-21 12:41:21
3 zał I 2 oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-21 12:41:32
4 zał. I 3 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-21 12:41:43
5 zał. II projekt techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-21 12:41:54
6 zał. III przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2009-08-21 12:42:10
7 zał. IV stwiorb
pobierz