Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-10-30 14:14:57

Nr postępowania: ZP/262/055/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-10-30 14:13:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-10-30 14:13:12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-10-30 14:13:24
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-10-30 14:13:37
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-10-30 14:13:50
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-10-30 14:14:02
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-10-30 14:14:16
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2019-10-30 14:14:27
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG