Postępowanie z dnia: 2009-09-10 08:18:44

Nr postępowania: ZP/746/030/U/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Biblioteka Główna

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-09-10 08:07:19
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-10 08:07:55
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-10 08:08:26
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-10 08:09:00
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-10 08:09:31
Załącznik nr 4 - Formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-10 08:09:56
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-10 08:10:29
Załącznik nr 6 - Wymagania techniczne
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-16 13:49:09
Zmiana nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-16 13:49:53
Załącznik do zmiany nr 1
pobierz