Postępowanie z dnia: 2009-09-16 14:42:10

Nr postępowania: ZP/795/035/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych oraz modemów wraz z akcesoriami

Jednostka Prowadząca: Dział Eksploatacji

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-09-16 14:39:35
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-16 14:40:09
Załącznik nr. 1 - parametry techniczne
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-16 14:40:38
Załącznik 2 - harmonogram aktywacji
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-16 14:40:54
zał. nr. 3 - formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-16 14:41:08
zał. nr. 4 - formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-16 14:41:42
zał. nr. 5 - oświadczenie z art. 22
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-16 14:42:00
Zał. nr. 6 - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-22 13:41:37
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 6 WZORU UMOWY
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-24 14:49:17
KOREKTA OGŁOSZENIA!!
pobierz
Specyfikacja: 2009-09-24 14:49:46
ZMIANA TREŚCI SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!
pobierz