Postępowanie z dnia: 2020-01-20 15:04:53

Nr postępowania: ZP/6/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa gazów technicznych, gazów specjalnych – trujących i toksycznych, gazów o podwyższonej czystości oraz ciekłych, wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-01-20 15:02:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 15:02:54
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 15:03:08
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 15:03:31
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 15:03:49
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 15:04:02
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 15:04:20
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 15:04:36
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Modyfikacja: 2020-01-24 13:08:36
Załączniki w wersji edytowalnej (poprawiony nagłówek w załączniku 3E i 3F)
pobierz