Postępowanie z dnia: 2020-01-27 12:22:38

Nr postępowania: ZP/17/008/U/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi eksperckie w Projekcie Baltic Smart Asset Management

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-01-27 12:20:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-27 12:20:46
Załącznik nr 10 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-27 12:22:13
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz