Postępowanie z dnia: 2009-10-09 12:36:17

Nr postępowania: ZP 930/019/U/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na usługę wynajmu autobusów i autokarów wraz z kierowcą oraz wynajmu pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą dla Wydziału Fizyki Technicznej

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2009-10-09 12:10:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:14:32
Wykaz szkół - załącznik nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:15:31
Harmonogram wyjazdów do szkół - załącznik nr 2
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:16:22
Festiwal nauki-wykaz szkół - załącznik nr 3
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:17:49
Harmonogram-dojazdy na szkołę letnią - załącznik nr 4
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:18:31
Formularz ofertowy - załącznik nr 5
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:23:51
Oświadczenie - załącznik nr 6
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:24:41
Formularz cenowy - załącznik nr 7
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:26:38
Umowa cz.I A1 - załącznik nr 8/1/A1
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:29:39
Umowa cz.I B2-załącznik nr 8/1/B2
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:30:22
Umowa cz.I C3-załącznik nr 8/1/C3
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:30:57
Umowa cz.I D4-załącznik nr 8/1/D4
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:31:55
Umowa cz.E5-załącznik nr 8/1/E5
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:32:38
Umowa cz.I F6-załącznik nr 8/1/F6
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:33:21
Umowa cz.I G7-załącznik nr 8/1/G7
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:34:14
Umowa cz.I H8-załącznik nr 8/1/H8
pobierz
Specyfikacja: 2009-10-09 12:34:53
Umowa cz.II-załącznik nr 9
pobierz