Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-02-10 07:48:51

Nr postępowania: CRZP 30/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa odczynników, testów kuwetowych, szkła i materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-02-10 07:36:10
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:37:10
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:38:44
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:39:26
Załącznik nr 3A do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części A przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:39:52
Załącznik nr 3B do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części B przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:40:15
Załącznik nr 3C do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części C przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:41:00
Załącznik nr 3D do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części D przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:41:38
Załącznik nr 4A-B do SIWZ Wzór umowy do części A i B przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:43:40
Załącznik nr 4C-D Wzór umowy do części C i D przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:44:16
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-10 07:45:10
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-12 11:01:53
Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 12.02.2020r.
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-12 11:05:12
Załącznik nr 3C do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części C przedmiotu zamówienia po zmianie treści w dniu 12.02.2020r.
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-12 11:10:02
Załącznik nr 3C do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy do części C przedmiotu zamówienia po zm. treści w dniu 12.02.2020r. do edycji.
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-12 11:11:33
Załącznik nr 4C-D Wzór umowy do części C i D przedmiotu zamówienia po zmianie treści w dniu 12.02.2020r.
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-12 11:12:18
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia po zmianie treści w dniu 12.02.2020r.
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG