Postępowanie z dnia: 2020-02-21 12:42:22

Nr postępowania: ZP/48/008/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-02-21 12:06:13 pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:07:21
załacznik A do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:08:06
załacznik B do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:08:57
załącznik C do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:09:53
załącznik D do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:10:38
załącznik E do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:11:30
załacznik F do siwz szczegółowy opis przedmiot zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:12:14
załącznik G do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:15:37
załączniki nr 2,2a,2b,2c,2d,2e,2f do siwz formularze rzeczowo-cenowe
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:18:30
załącznik nr 3 do siwz Jednolity Europejski DokumentZamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:20:58
załącznik nr 6 do siwz grupa kapitałowa
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:21:56
załącznik nr 5 do siwz oświadczenie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:22:46
załacznik nr 4 do siwz projekt umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:24:13
załącznik nr 1 do siwz formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:26:30
załącznik nr 7 do siwz klauzula informacyjna z art.13 RODO
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:38:21
Identyfikator postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 12:41:04
klucz publiczny
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-24 11:52:46
zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-05 10:17:07
zmiana treści siwz
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-09 11:36:11
zmiana treści siwz (zapisy umowy)
pobierz