Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-02-21 14:30:15

Nr postępowania: ZP/47/055/U/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług poligraficznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-02-21 14:27:12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 14:27:22
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 14:27:37
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 14:27:52
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 14:28:08
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 14:28:19
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 14:28:31
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 14:28:45
Wykaz wykonanych usług (NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO)
pobierz
Specyfikacja: 2020-02-21 14:29:38
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG