Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-04-22 09:54:32

Nr postępowania: CRZP 70/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa stacji meteorologicznej wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu pn. „ Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” (CONTRA), realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-04-22 09:25:25
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:27:07
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:34:14
Załącznik nr 4A do SIWZ - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:35:16
Załącznik nr 4B do SIWZ - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:35:50
Załącznik nr 4C-4E do SIWZ - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:46:51
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:50:34
Załącznik nr 6A do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:51:20
Załącznik nr 6B do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:51:50
Załącznik nr 6C do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:52:17
Załącznik nr 6D - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:52:52
Załącznik nr 6E do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 09:53:37
Załączniki nr 1,2, 6A-6E do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2020-04-22 10:26:30
SIWZ
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG