Postępowanie z dnia: 2020-07-10 13:56:45

Nr postępowania: ZP/152/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa artykułów promocyjnych dla Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-07-10 13:52:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-10 13:53:30
załącznik nr 1A do SIWZ formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-10 13:54:08
załącznik nr 1B do SIWZ formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-10 13:54:35
załącznik nr 1C do SIWZ formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-10 13:55:11
załącznik nr 4 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-10 13:55:42
załącznik nr 1, 1A, 1B, 1C - wersja edytowalna
pobierz