Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-08-13 12:43:03

Nr postępowania: CRZP 169/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa systemu pomiarowego do diagnostyki konstrukcji w ramach projektu LabNet realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-08-13 12:35:28
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:36:13
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:36:45
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:37:33
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przyn. lub braku przyn. do tej samej gr. kap.
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:38:44
Załącznik nr 4A-4C do SIWZ - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:39:22
Załącznik nr 4D do SIWZ - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:39:52
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:40:24
Załącznik nr 6A do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:40:38
Załącznik nr 6B do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:40:48
Załącznik nr 6C do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:40:59
Załącznik nr 6D do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-13 12:41:36
Załącznik nr 1,2,6A-D do SIWZ - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-25 07:18:35
Zmiana treści SIWZ z dnia 24.08.2020
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-25 07:20:40
Załącznik nr 4A-4C do SIWZ- Wzór umowy PO ZMIANIE
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG