Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-09-03 09:51:48

Nr postępowania: CRZP 205/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa modularnego systemu do badań próbek mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z oprzyrządowaniem dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-09-03 09:46:38
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-03 09:47:21
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-03 09:47:59
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-03 09:48:38
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-03 09:49:09
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-03 09:49:47
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-03 09:50:36
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG