Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-09-04 13:52:56

Nr postępowania: ZP/202/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych tj. bluz, koszulek oraz bombek z logo PG

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-09-04 13:48:55
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:49:11
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:49:25
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:49:46
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:50:05
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:50:21
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:51:00
Wykaz próbek
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:51:46
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:52:04
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:52:22
Wykaz wykonanych dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-04 13:52:37
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG