Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-10-30 09:50:50

Nr postępowania: CRZP 250/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa zestawu do analiz stopnia biotoksyczności na potrzeby projektu pn. „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (DEZMETAN), realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-10-30 09:41:47
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-30 09:42:32
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-30 09:43:41
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-30 09:44:33
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do gr. kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-30 09:48:04
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-30 09:49:19
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-30 09:50:22
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-30 09:52:31
Załącznik nr 1,2,3,6 do SIWZ - w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2020-11-03 14:14:46
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - po korekcie
pobierz
Specyfikacja: 2020-11-03 14:15:36
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po korekcie
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG