Postępowanie z dnia: 2020-11-09 15:20:36

Nr postępowania: ZP/270/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa elementów elektronicznych wprowadzających w świat IoT dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska”

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-11-09 15:07:53
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2020-11-09 15:19:27
formularz rzeczowo-cenowy - załącznik nr 2 do siwz
pobierz
Modyfikacja: 2020-11-09 15:20:04
wzór umowy - załącznik nr 5 do siwz
pobierz
Modyfikacja: 2020-11-09 15:20:25
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zał nr 6 do SIWZ
pobierz