Postępowanie z dnia: 2020-12-03 14:24:53

Nr postępowania: CRZP 282/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa odczynników mikrobiologicznych i pipety elektronicznej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-12-03 14:16:36
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:16:53
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:17:10
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:21:10
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do gr. kapitaowej
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:21:42
Załącznik nr 4A-4B do SIWZ - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:22:06
Załącznik nr 4C do SIWZ - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:22:33
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:23:14
Załącznik nr 6A do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:23:35
Załącznik nr 6B do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:23:53
Załącznik nr 6C do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-03 14:24:27
Załącznik nr 1, 2, 3, 6A-C do SIWZ - wersja edytowalna
pobierz