Postępowanie z dnia: 2020-12-17 14:52:18

Nr postępowania: ZP/301/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej, zagranicznych czasopism naukowych wydawanych w 2021 roku.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-12-17 14:41:44
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-17 14:42:57
Załącznik nr 1 i 2- formularz oferty i oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-17 14:43:34
Załącznik nr 3- formularz rzeczowo- cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-17 14:44:28
Załącznik nr 4- wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-17 14:50:07
Załącznik nr 1,2,3- wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-30 14:22:03
Zmieniony formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-30 14:27:22
Załącznik nr 4- zmieniony wzór umowy
pobierz