Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-12-18 08:10:22

Nr postępowania: CRZP 298/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa stanowiska badawczego do oceny nawierzchni na przecieranie dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-12-18 08:03:20
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 08:04:25
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 08:05:14
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 08:05:51
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 08:06:44
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 08:07:55
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 08:09:18
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG