Postępowanie z dnia: 2020-12-18 09:53:38

Nr postępowania: ZP/299/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie i dostawa druków ścisłego zarachowania dla Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-12-18 09:51:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2020-12-23 12:15:14
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 09:51:59
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 09:52:09
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 09:52:20
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 09:52:37
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 09:52:54
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 09:53:14
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-18 09:53:25
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-23 12:16:44
OPIS ZABEZPIECZEŃ
pobierz