Postępowanie z dnia: 2020-12-21 12:54:30

Nr postępowania: ZP/313/055/R/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej gmina Gdańsk

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-12-21 12:45:32
SIWZ wraz z załącznikami nr 1, 1a, 2, 2a, 4, 5
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-21 12:46:15
załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-21 12:47:00
załącznik nr 7 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-21 12:48:24
Załącznik do PFU (załącznik nr 7 do SIWZ) - dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-21 12:49:46
załącznik do PFU (załącznik nr 7 do SIWZ) - dokumentacja formalna
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-21 12:50:45
załącznik do PFU (załącznik nr 7 do SIWZ) - pozostała dokumentacja projektowa i formalna
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-21 12:53:35
załączniki nr 1, 1a, 2, 2a, 4, 5 - w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2021-01-07 14:41:02
zmiana treści SIWZ w tym zmiana terminu składania i otwarcia ofert
pobierz
Specyfikacja: 2021-01-07 14:42:32
pełna wersja projektów wraz z rysunkami - załącznik do odpowiedzi i zmiany SIWZ z dnia 07.01.
pobierz
Specyfikacja: 2021-01-20 13:24:56
zmiana treści SIWZ 20.01. - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
pobierz
Specyfikacja: 2021-01-22 13:21:05
3. odpowiedzi na pytania + zmiana treści SIWZ 22.01.
pobierz
Specyfikacja: 2021-01-22 13:21:46
załącznik do odpowiedzi i zmiany SIWZ z dnia 22.01. - wykaz robót budowlanych
pobierz