Postępowanie z dnia: 2009-05-19 10:17:11

Nr postępowania: ZP/410/014/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego oprogramowania i modułów systemu LON na potrzeby budowy stanowiska laboratoryjnego. CPV: 31700000-3, 31731100-0, 48960000-5

Jednostka Prowadząca:

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2009-06-01 13:32:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz