Postępowanie z dnia:

Nr postępowania: CRZP/310/035/U/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Politechniki Gdańskiej wraz z dzierżawą i serwisem systemu telekomunikacyjnego

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz: