Postępowanie z dnia: 2010-10-26 10:26:37

Nr postępowania: ZP/472/018/U/010

Status postępowania:
ARCHIWUM

usługa wsparcia dwóch projektów w zakresie Zarządzania i realizacji projektu zgodnie z metodyką PRINCE 2 ? Projekt Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie strategiczne: programami i projektami" POKL.02.01.01-00-A33/09; Projekt Studia podyplomowe MBA ? Zarządzanie w Sporcie gwarancją wzrostu kwalifikacji menedżerów sportu przed Euro 2012 POKL.02.01.01-00-A38/09

Jednostka Prowadząca: Wydział Zarządzania i Ekonomii

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2010-11-16 09:02:35 pobierz