Postępowanie z dnia: 2011-04-05 11:59:13

Nr postępowania: CRZP/114/009/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług doradczych w ramach projektu "ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Europesjkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2011-04-14 13:06:47
Informacja o wyborze oferty
pobierz