Postępowanie z dnia: 2012-08-03 12:49:41

Nr postępowania: ZP/294/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa artykułów promujących otwarcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2012-08-22 09:23:52
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZ I oraz III i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - CZ. II
pobierz