Postępowanie z dnia: 2012-08-06 14:48:46

Nr postępowania: ZP/248/055/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa wyrobów włókienniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2012-08-20 12:13:04
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz
Wybór oferty: 2012-08-27 13:49:57
Informacja o unieważnieniu postępowania w części I
pobierz
Wybór oferty: 2012-08-27 14:05:45
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert dla części II
pobierz
Wybór oferty: 2012-08-31 10:27:26
Informacja o unieważnieniu postępowania w części II
pobierz