Postępowanie z dnia: 2013-12-13 15:08:27

Nr postępowania: ZP/499/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów, doktorantów i pracowników Zamawiającego, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących (w tym małoletnich), wyjeżdżających na praktyki, służbowo oraz na wypoczynek organizowany przez Zamawiającego na terenie Polski.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2013-12-30 14:23:06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz