Postępowanie z dnia: 2014-01-24 14:44:00

Nr postępowania: ZP/19/018/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa przeprowadzenia pięciu indywidualnych wywiadów pogłębionych z wybranymi przedsiębiorcami (właścicielem/menedżerem) lub menedżerem (nie właścicielem) z dostarczonej przez Zamawiającego bazy danych

Jednostka Prowadząca: Wydział Zarządzania i Ekonomii

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2014-01-31 14:50:01
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
pobierz