Postępowanie z dnia: 2014-04-16 12:03:11

Nr postępowania: ZP/158/055/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa konserwacji 16 starych druków i ekspertyza konserwatorska 8 starych druków ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2014-05-07 14:20:02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz