Postępowanie z dnia: 2015-03-13 12:22:36

Nr postępowania: ZP/75/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa komputerów w ramach projektów: „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” oraz „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2015-05-08 12:41:00
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III postępowania
pobierz
Wybór oferty: 2015-05-20 14:29:46
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w czesci I postępowania po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
pobierz
Wybór oferty: 2015-06-03 13:08:11
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w czesci II postępowania po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
pobierz