Postępowanie z dnia: 2015-07-14 17:44:13

Nr postępowania: ZP/235/057/U/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

świadczenie usług europejskiego rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2015-07-27 14:25:34
Uniewaznienie postępowania na Część I
pobierz
Wybór oferty: 2015-07-30 08:21:21
Wybór Wykonawcy
pobierz