Postępowanie z dnia: 2017-02-07 15:32:12

Nr postępowania: ZP/17/055/U/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług medycznych dla Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2017-02-24 14:06:54
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i II
pobierz
Wybór oferty: 2017-03-02 13:13:04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III
pobierz