Postępowanie z dnia: 2011-06-06 12:45:12

Nr postępowania: ZP/193/002/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Adaptacja pomieszczeń w bydynku Kuźni Politechniki Gdańskiej na potrzeby Centrum Civitroniki w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2011-07-07 09:40:16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz