Postępowanie z dnia: 2012-04-27 11:39:44

Nr postępowania: ZP/156/055/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

usługę zorganizowania i przeprowadzenia kolonii letniej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2012-05-16 11:04:30
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz