Postępowanie z dnia: 2012-05-11 14:41:42

Nr postępowania: ZP/172/014/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji sal i pomieszczeń w zakresie instalacji wentylacji w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. J. Sobieskiego 7 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2012-05-29 08:47:43 pobierz