Postępowanie z dnia: 2012-09-11 13:21:38

Nr postępowania: Zp/327/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu informatycznego do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2012-11-07 13:45:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz
Wybór oferty: 2012-11-22 11:00:26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
pobierz