Postępowanie z dnia: 2014-02-10 12:30:02

Nr postępowania: ZP/35/055/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług szkolnictwa wyższego polegających na przeprowadzeniu zajęć z matematyki oraz przygotowaniu programu i materiałów dydaktycznych do zajęć z matematyki dla studentów Politechniki Gdańskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2014-02-19 10:20:43
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1, 2, 3, 4, 6, 7
pobierz
Wybór oferty: 2014-02-19 10:21:15
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 5
pobierz