Postępowanie z dnia: 2018-12-10 15:04:44

Nr postępowania: K/1/2018

Status postępowania:
ARCHIWUM

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2019-03-29 15:54:20
Zawiadomienie o wynikach konkursu
pobierz