Postępowanie z dnia: 2010-03-24 11:10:38

Nr postępowania: ZP/234/055/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych PG.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2010-04-06 13:35:22
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz