Postępowanie z dnia: 2007-07-25 13:46:46

Nr postępowania: ZP/178/002/D/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów i sprzętu na potrzeby Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Jednostka Prowadząca:

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz:
Zapytanie: 2007-07-26 13:10:39 pobierz
Zapytanie: 2007-07-31 08:01:45 pobierz
Zapytanie: 2007-07-31 13:23:16 pobierz