Postępowanie z dnia: 2009-03-23 14:58:46

Nr postępowania: ZP/70/055/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej oraz dzierżawę dystrybutorów

Jednostka Prowadząca:

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz: