Postępowanie z dnia: 2009-07-10 14:50:53

Nr postępowania: ZP/605/040/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zarządzania Infrastrukturą Studencką

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz: