Postępowanie z dnia: 2010-07-22 08:06:57

Nr postępowania: ZP/357/014/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:

Pobierz: